Portada » Contenidor Roba

 • USATS SL, empresa degudament registrada a l’Agència de Residus de Catalunya com a transportista professional de Residus No Perillosos amb núm T-5041, recull, transporta i gestiona la roba usada generada al seu municipi.

  Els contenidors de USATS SL que trobarà a la via pública, estan dissenyats per facilitar un servei 24 hores al dia, 365 dies a l’any amb el podrà desprendre a qualsevol hora del dia, còmodament i sense limitacions en la quantitat d’aquest residu, sense necessitat de sotmetre a restriccions horàries o esperes innecessàries.

  Només ha de fer apilament de tot la roba usada generada en el seu domicili, reutilitzant una simple bossa d’un sol ús de cartró o plàstic tancant la mateixa i dipositant al seu contenidor de USATS més proper. Els envasos plàstics o de cartró utilitzats seran una vegada buidats a la planta de tractament, degudament gestionats.

  image2 image3
 • La nostra actual societat deu ser conscient que el mantindre un enfoc preventiu en la generació de residus és fonamental per a un desenvolupament sostenible. Tot acte ciutadà en l’adequada gestió dels mateixos suposa una petita gran aportació.

  La roba usada ha estat durant anys considerada com un vehicle expressament de solidaritat sense comprendre que realment es tractava d’un residu més (Llei 22/2011 de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats). L’accessibilitat actual, el seu baix cost i en molts casos la seva qualitat, ha multiplicat el seu consum fins a arribar al punt de constituir una fracció addicional a les existents.
  Una adequada gestió contribueix a:

  • tenir cura el medi ambient
  • reduir costos en la gestió de residus
  • obtenir recursos valoritzables per a la producció de nous productes
  • evitar mitjançant la seva reutilització, les emissions de CO2 reduint també la petjada hídrica per la fabricació de peces noves
  • generar recursos i ocupació

  Aprox. 50.000 quilos de roba = 1 lloc de treball
  100 quilos roba= 1,5m3 de residus

   
  image10   image8   image9  

 • Gràcies al Know-how dels professionals de usats, podem ajudar a implantar un servei immillorable al seu municipi.
  La nostra gestió comprèn la instal·lació de contenidors personalitzats amb la imatge municipal i la posterior gestió del servei sense cap cost per al municipi. Aquests es col·loquen en aquelles ubicacions que reuneixin els paràmetres adequats d’accessibilitat, visibilitat i concurrència de població, oferint el nombre de mobiliari tal que mantingui una ràtio habitant / contenidor suficient per donar una cobertura òptima sense ocupacions innecessàries de via pública.

  El nostre sistema de gestió RECOTEX permet en cada moment, mantenir informat el departament tècnic municipal, qui mitjançant claus d’accés individualitzades accedirà a la informació sobre la quantitat de quilograms recuperats en el seu municipi per:

  • contenidor
  • ubicació
  • període

  Podent d’aquesta manera optimitzar, reforçar o reubicar els punts de recollida amb criteri objectiu.
  A més realitzarem amb la periodicitat adequada:

  • la neteja i el manteniment preventiu i correctiu de tot nostre mobiliari
  • el buidatge dels contenidors i el trasllat del residu a planta de tractament autoritzada
  • emissió del certificat de traçabilitat del residu


  ciclo-ROPA-ok

 • Contenidores metàl·lics dissenyats, en col·laboració amb la Universitat Politècnica, per a la recollida tèxtil de  2,6 m3 aprox. de volum útil.

  Mesures:

  contenidor-roba-mides

  • Contenidor construït en ferro galvanitzat inoxidable de 1,5mm d’una sola lama i estructura ignífuga amb mesures anti-valdàliques
  • Adaptats a la via pública amb la boca de depòsit en la part anterior facilitant així la col·locació de la roba al ciutadà, que podrà accedir al contenidor des de la mateixa acera i no tindrà que bordejar el contenidor per la calçada, amb el perill que això suposa donat el tràfic dens de les nostres ciutats.
  • Sistema de peces metàl·liques interior que tenen un tractament superficial a mode que garanteixi el seu correcte comportament davant la corrosió. Sistema de muntatge de la estructura del contenidor realitzada mitjançant plegat/clenxat sense soldadura interior, i sense ús de reblons.
  • La pintura exterior de base metaldur per a galvanitzat de gran duresa i resistència al sol i els adhesius de personalització estan protegits amb un vernís anti grafits.
  • Bases, potes o xanques que permet el pas de les aigües pluvials per sota dels mateixos (evitant la obstrucció dels embornals), sense que açò puga afectar al seu contingut.