Portada » Contenedor Aceite

 • USATS S.L. empresa degudament registrada a l’Agència de Residus de Catalunya com a transportista professional de Residus No Perillosos amb núm T-5041, recull, transporta i gestiona l’oli vegetal usat generat del seu municipi.

  Els contenidors de USATS S.L. que trobarà a la via pública, estan dissenyats per facilitar un servei 24 hores al dia, 365 dies a l’any amb el podrà abocar a qualsevol hora del dia, còmodament i sense limitacions en la quantitat d’aquest residu, sense necessitat de sotmetre a restriccions horàries o esperes innecessàries.

  Només ha de fer apilament de tot l’oli vegetal generat al seu domicili, reutilitzant una simple ampolla o envàs buit de plàstic de qualsevol líquid o beguda (aigües, refrescos, etc ..), tancant el mateix amb el tap al seu ompliment i dipositant en seu contenidor de USATS més proper. Els envasos utilitzats seran una vegada buidats a la planta de tractament, degudament gestionats.

  image2 image3

 • La nostra actual societat deu ser conscient que el mantindre un enfoc preventiu en la generació de residus és fonamental per a un desenvolupament sostenible. Tot acte ciutadà en l’adequada gestió dels mateixos suposa una petita gran aportació.
  L’oli usat domiciliari ha estat durant anys erròniament eliminat mitjançant el seu abocament a les canonades de les llars. Avui disposem dels mitjans perquè això no succedisca. En USATS li recordem que la importància d’una bona gestió de l’oli usat:

  • cuida el mig ambient
  • redueix costos en el tractament de les aigües residuals
  • millora la qualitat i reutilització de les aigües
  • evita sobrecostos de manteniment de la xarxa de clavegueram
  • genera residu reutilitzable i d’aprofitament màxim per a la producció de biocombustibles, vernissos, sabons i cosmètics.

  1 litre oli usat = 1 litre de biodièsel

  biodiesel image5

  “1 litre d’oli pot contaminar fins a 1000 litres d’aigua

  image6  image7

 • Gràcies al Know-how dels professionals de usats, podem ajudar a implantar un servei immillorable al seu municipi.

  La nostra gestió comprèn la instal·lació de contenidors personalitzats amb la imatge municipal i la posterior gestió del servei sense cap cost per al municipi. Aquests es col·loquen en aquelles ubicacions que reuneixin els paràmetres adequats d’accessibilitat, visibilitat i concurrència de població, oferint el nombre de mobiliari tal que mantingui una ràtio habitant / contenidor suficient per donar una cobertura òptima sense ocupacions innecessàries de via pública.

  El nostre sistema de gestió RECOTEX permet en cada moment, mantenir informat el departament tècnic municipal, qui mitjançant claus d’accés individualitzades accedirà a la informació sobre la quantitat de quilograms recuperats en el seu municipi per:

  • contenidor
  • ubicació
  • període

  Podent d’aquesta manera optimitzar, reforçar o reubicar els punts de recollida amb criteri objectiu.

  A més realitzarem amb la periodicitat adequada:

  • la neteja i el manteniment preventiu i correctiu de tot nostre mobiliari
  • el buidatge dels contenidors i el trasllat del residu a planta de tractament autoritzada
  • emissió del certificat de traçabilitat del residu

 • La versatilidad es una virtud de USATS quien en función del tipo de municipio podrá